16 Kasım 2014 Pazar

10. Sınıf Tarih Yazılısı

Adeti Ağnam: Hayvan vergisi.

Çift bozan vergisi: 3 yıl mazeretsiz toprağa bir şey ekmeyenlere verilen ceza.

Cizre Vergisi: Gayrimüslim askerlik yaşına gelmişlerden alınan vergi.

Dirlik: Gelirleri yararlılığı görülen kişilere verilen topraklardır.

Miri Arazisi (Devlet Arazisi): Osmanlı topraklarının büyük çoğunluğunu oluşturuyordu. Bu
toprağın sahibi devletti. Mülkiyeti devlete ait olan bu topraklar, ekilip biçilmesi ve işlenmesi amacıyla reaya bırakılmıştı.

Tahrir Defteri: Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toprak sahiplerinin, vergi yükümlülüklerinin sayısı bu deftere yazılırdı.

İkta: Tımar sistemi.

Gedik: Dükkan açma belgesi.

Ulufe: 3 ayda bir alınan maaş.

İlk okul kimin zamanında ve nerede kurulmuştur?
Osmanlıda ilk medrese (okul) İznik'te Orhan Bey zamanında kurulmuştur.

BİZ YAZANLARIZ