4 Eylül 2014 Perşembe

Bizans'ın Kuşatılması

Doğu Roma İmparatorluğu'na 1000 yıllık bir süre adını veren Bizans şehrinin, Milattan önceki çağlarda olduğu gibi Milattan sonraki yüzyıllar boyunca da, başı dertten kurtulamadı. Şehir, çeşitli uluslar tarafından ele geçirilmek için sarıldı, kuşatıldı. Bizans'ın bu kaderi, tabiat güzelliğindeki çekicilik, kadar, bulunduğu yere askerlikçe verilen büyük önemle de ilgiliydi. Yayıma ve genişleme amacı güden devletler, her çağda, Bizans'ın ele geçirmekten sayısız faydalar ummuşlardı. Bunun yanı sıra şehrin, Asya ile Avrupa'ya giden yolların kilit noktası sayılan Boğaz kıyılarına yayılmış bulunması da gözleri kamaştıran diğer bir sebep teşkil eder.

Tarihte Bizans Şehri Kuşatmaları
Bizans (İstanbul) şehrinin Milattan önceki yüzyıllarda bilinen ilk kuşatılması, ünlü Prens Hükümdarı Dara 1. tarafından yapıldı. Atina üzerine yürümek isteyen Dara, büyük ordusunu bugün Anadoluhisarı'nın bulunduğu noktada Rumeli yakasına, gemiler üzerinde kurduğu köprüyle geçirmişti. Bu olay, o çağlarda görülmemiş bir yenilik, bir askerlik dehası sayılmıştı. Büyük Hükümdar, bu arada, yolu üzerinde bulunan Bizans şehrini de kuşattı. Epeyce yakıp yıktı. Yalnız, Dara'nın bu kuşatması tarih için pek önemli sayılmaz. Çünkü onun asıl amacı Bizans şehri değil, Atina idi. Bundan ötürü İsparta Kralı Pavsanias'ın yaptığı kuşatma, tarihte Bizans şehri kuşatmalarının ilki olarak kabul edilir.

Oligarşik bir idare içinde bulunan Bizans, Yunan şehir devletlerinin baskısı altında sıkışıp kaldı. Daha sonraları Atina'lı Alkibiades, şehri kuşatıp idareyi ele aldı. Bu sırada, demokratik bir düzen içinde bulunan Bizans, varlığını Atina ile İsğarta arasında oyalama politikası gütmekle sürdürebiliyordu. Bizans üzerine yapılan Milattan önceki akın ve kuşatmaların en önemlilerinden biri ve sonuncusu da, Makedonya Kralı Filip'in hükümdarlık yıllarından oldu. Ama, Yunanlı'lar, hemen Bizans'ın yardımına koşup Filip'i geri püskürttüler.

Milattan sonraki yüzyıllarda da Bizans üzerinde yapılan akın ve kuşatmalar dinmedi; daha da arttı. Roma'lı General  Septim sever, Bizans'ı üç yıl süren kuşatmadan sonra ele geçirdi.

Tarihte pek önemli bir yer ver verilen bu kuşatma sırasında Bizans halkı, ölenlerin etini hatta fareleri bile yemek zorunda kalmıştı. Savaşanlara oklar yapmak için kadınlar saçlarını kesmekte birbirleriyle yarışmışlardı. Ama sonunda şehir düştü ve Roma'lılar tarafından yakılıp yıkıldı.

Roma'lıların Bizans'a bundan sonraki akını Büyük Konstantin'i imparatorluk yıllarına raslar. Şehri ele geçiren Roma İmparatoru, daha sonraki yüzyıllarda "Bizans Uygarlığı" adını alan Hristiyan- Grek- Doğu uygarlığının merkezini bu şehre talıyıp ona adını verdi: Constantinopolis (konstantinopolis). Doğu Roma İmparatorşluğu'nun merkezi Constantinopolis (Bizans)'i bundan sonra İran Hükümdarı Keyhüsrev, Avarlar, Araplar birbiri arkasına kuşattılar. Müslüman Araplar bu şehri ele geçirmenin Peygamber'i verdiği emre göre kutsal bir görev olduğuna inanıyorlardı. Ama onlar da hem kendilerinden öncekiler, hem de daha sonraki yüzyıllarda şehri kuşatan çeşitli uluslar gibi kesin bir sonuca ulaşamadılar.

Osmanlı Türkleri'nin Avrupa'ya yayılmaları çağında Yıldırım Bayezit'in iki kuşatmasından sonra Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılındaki kuşatması, şehrin fethi ve Bizans İmparatorluğu'nun tarihe karışmasıyla sonuçlandı.

BİZANS (İSTANBUL) ŞEHRİ TARİHTE 29 DEFA KUŞATILDI

1- M.Ö. 479'da İsparta Kralı Pavsanias
2- M.Ö. 408'de Atina'lı Alkibiades
3- M.Ö. 340'da Makedonya'lı Filip II'nin Generali Leon
4- M.S. 197'de Romalı General Septim Sever
5- M.S. 313'de Sezar Maksimianus
6- M.S. 315'de Roma İmparatoru Büyük Konstantin
7- M.S. 616'da İran Hükümdarı Keyhüsrev
8- M.S. 626'da Avar Hakanı
9- M.S. 654'de Arap Kumandanı Muaviye
10- M.S. 667'de Arap Kumandanı Muaviye'nin oğlu Yezid
11- M.S. 672'de Arap Kumandanı Süfyan bin Avf
12- M.S. 715'de Halife Ömer bin Abdülaziz
13- M.S. 739'da Abdülaziz'in oğlu Süleyman
14- M.S. 764'de Bulgar Kralı Paganos
15- M.S. 780'de Abbasi Halifesi Harunnürreşit
16- M.S. 798'de Haruuürreşit'in Kumandanı Abdülmelik
17- M.S. 811'de Despot Kromos komutasındaki Slavlar
18- M.S. 820'de Tomas komutasındaki Slavlar
19- M.S. 866'da Ruslar
20- M.S. 914'de Bulgar Kralı Simeon
21- M.S. 1048'de Asi Torniçiuyos
22- M.S. 1081'de Aleksis Komnen
23- M.S. 1204'de Haçlılar
24- M.S. 1261'de Mişel Paleolog
25- M.S. 1396'da Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezit
26- M.S. 1402'de Yıldırım Bayezit
27- M.S. 1414'de Osmanlı Şehzadesi Musa
28- M.S. 1422'de Osmanlı Padişahı İkinci Murat
29- M.S. 1453'de Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet

BİZ YAZANLARIZ